Haikiú – Gaoth

oíche chiúin anocht
agus mé ag éisteacht;
an ghaoth ag athrú

© Alison Ní Dhorchaidhe 2011

Advertisements

Caoimhín Naofa agus an Chéirseach

Le teacht an Charghais,
imíonn Caoimhín leis
chuig bothán caol,
leac ghlas mar leaba dó;

Glacann sé faoiseamh
ó chomhrá na ndaoine,
i bhfabhar machnaimh
i bhfochair éan ‘s ainmhithe.

Leabhar ina lámha,
úlla bána ‘na thimpeall
ar na sailí cromtha,
siúlann an fear naofa –

Ar chiumhais na coille
a shroicheadh, stadann sé –
Ciúnas. Corp beag dubh
leagtha ar an talamh:

Lon dubh bocht, marbh.
A chlúmh lonrach fós,
gob néata buí, balbh.
Tost ar an gceol go deo.

An guth chomh glinn sin,
‘s é ag gairm ón tsailleach!
Bhí an lon grinnsúileach,
díograiseach mar chomharsan.

Trua ina chroí dó,
guíonn an naomh ar a shon,
a lámh mhothálach
sínte uaidh amach.

Tagann céirseach ón gcoill
chun tuirlingt ar a bhos;
baintreach úr, cumhach
i ndiaidh a céile.

Is foighneach an fear,
‘s caomh, go deimhin –
coinníonn sé a lámh mar sin
go ndéanann sí nead inti.

Mar lomán faoin éan
a lámh anois, go dtabharfaidh
amach an líne; is géar mór
pian na comaoine.

10 Aibreán 2011

© Alison Ní Dhorchaidhe 2011

Fuisce

D’oscail mé féirín
tugtha dom uait
fada ó shin;

D’oscail mé ribín
a cheangal tú
led’ lámha láidre.

Rois mé an páipéar
curtha le chéile
go deas mín agat:

Le loinnir óir-bhuí
d’fhuair mé buidéal
d’fhuisce Éireannach;

Cén chaoi a bheadh
a fhios a’t go n-ólaim
fuisce Albanach anois?

© Alison Ní Dhorchaidhe 2010

Pluma

Ag feitheamh ar fhreagra uait,
breathnaím ar an bpluma
a thug tú dhom –
d’éirigh sé níos feoite
i rith na seachtaine
a thit eadrainn.

Ní bhfuair mé blas uaidh,
cé go raibh an seans agam.

© Alison Ní Dhorchaidhe

Béaldath

Bhí colainneacha im’ thimpeall,
deilbheacha ban dom’ chorp balbh
a mhealladh, a n-áilleacht ar thóir
mo shúile – bhí mé náireach,
croí reoite i measc teas na n-óg.
‘S ansin tháinig tú chugam
le do bhéal dínáireach dearg
chun mo bhéal-sa a smearadh
le póg; agus póg eile.
Choinnigh tú m’éadan id’ lámha,
‘s le do mhéara néata
rinne tú iarracht
an smearadh dearg a réiteach
– ach d’fhág tú smál orm.

© Alison Ní Dhorchaidhe 2010